YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKA İŞLEMLERİ

YYS FAALİYET RAPORU HAZIRLANMASI

İthalat, İhracat, Antrepo işlemlerinize ait evraklarla beraber işletme kayıtlarınızda incelemeye tabi tutulması ve YYS Kapsamında Faaliyet Raporu oluşturup ilgili makama teslim edilmesi.

Başlıca İnceleme Konuları :
  • Dış ticaret işlemlerine ilişkin sözleşmeleriniz
  • Yurt dışına yapılan havaleler
  • Dış ticaret işlemlerine ilişkin nakliye ve sigorta ödemeleriniz.
  • Tarife doğruluk değerlendirmesi Menşe ve Kıymet tespiti
  • Matrah incelemesi
  • Ticareti yapılan eşyanın; lisans, izin, uygunluk belgesine tabi olup olmadığı.
  • Ticareti yapılan eşyanın; ek mali yükümlülük, dampinge karşı vergi veya TEV’e tabi olup olmadığı.
  • Ticareti yapılan eşyanın; kota, tarife kontenjanı, ithalatta gözetim uygulamasına tabi olup olmadığı.
  • Ticareti yapılan eşyanın; ithalat veya ihracatının yasak olup olmadığı.
  • Genel gümrük ve dış ticaret mevzuatı.

Bizimle İletişime Geçiniz!