Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Danışmanlığı

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Danışmanlığı

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKSB) ; mali yeterliliği tasdik edilmiş, belirli bir dış ticaret hacmine veya sabit sermaye yatırımına sahip, kayıtları izlenebilir, gümrük işlemlerinde güvenilirliğini kanıtlamış kurum ve kişilere; gümrük ve dış ticaret faaliyetlerinde belli kolaylıkların tanınmasına imkân veren özel bir belge ve haktır. OKSB; gümrükte beyanı yapılan eşyanın mavi hatta işlem görebilmesi , Eksik belge ve bilgiyle beyan, Götürü teminat (talebe bağlı) , Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR dolaşım belgesi düzenleme ve vize etme (talebe bağlı) ve Eşya özelliğine bağlı olmadan taşıt üstü uygulaması(supalan) için gereklidir. Ayrıca nakliye, ardiye, demuraj vb. giderlerde tasarrufun yanı sıra gümrük hizmet faturalarında indirim sağlar.

Aries , OKSB alımı için başvuru dosyanızı hazırlar, başvurunuzu yapar ve takip edilmesi hizmetini sunmaktadır.

Bizimle İletişime Geçiniz!