YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKA İŞLEMLERİ

YYS BELGE YENİLEME

Soru Formlarının hazırlanması, soru formu kapsamında talep edilen yazılı prosedürleri hazırlayacak, tespit edilen ve yatırım gerektiren eksiklikler giderilerek cevap formu hazırlanacaktır. Hazırlanan talimat ve prosedürlerin ilgili lokasyonlarda yerinde denetimi yapılarak, uygulama süreçleri kontrol edilecek ve Müfettişlerin yapacağı yerinde denetime hazırlık yapılacaktır.Alınan geri bildirim dahilinde nihai iyileştirmeler yapılarak Bölge Müdürlüğü nezdinde nihai başvuru gerçekleştirilecektir.

Bizimle İletişime Geçiniz!